تولید آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه 2050 تن

تولید اوره با ظرفیت تولیدی روزانه 3250 تن

Loading
513

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

معرفی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
مجتمع پتروشیمی لردگان واقع دراستان چهارمحال و بختیاری منطقه فلارد در فاصله (55) کیلو متری شهرستان لردگان می باشد. شرکت پتروشیمی لردگان درسال 1387 تاسیس گردید و به دلیل دسترسی مناسب به منابع آب و گازی و نزدیکی به سه خط لوله گاز کشور و همچنین دارا بودن زمین وموقعیت مناسب از نظر تسطیح و انجام کار زیر بنایی از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار می باشد. محصول تولیدی این شرکت: آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه 2050 تن واوره باظرفیت تولیدی روزانه 3250 تن می باشد .
 این شرکت با فرایند تحقیق، در راستای نیاز داخل و صادرات محصول با کیفیت بالا در سطح جهانی چشم اندازی روشن دارد و در سطوح بالایی از این تکنولوژی قرار دارد. همچنین با هدف توسعه صنایع پایین دستی توسط بخش خصوصی و تکمیل زنجیره ارزش در استان زیرساخت تامین خوراک این واحدها رادر سطح بالایی از کیفیت فراهم آورده است.
Loading
Loading

محصولات ما

آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه 2050 تن

اوره با ظرفیت تولیدی روزانه 3250 تن

 
 شرکت پتروشیمی لردگان درسال1387 تاسیس گردید و به دلیل دسترسی مناسب به منابع آب و گازی و نزدیکی به سه خط لوله گازکشور و همچنین دارا بودن زمین وموقعیت مناسب از نظر تسطیح و انجام کار زیر بنایی از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار می باشد.

شرکت پتروشیمی لردگان درسال1387 تاسیس گردید و به دلیل دسترسی مناسب به منابع آب و گازی و نزدیکی به سه خط لوله گازکشور و همچنین دارا بودن زمین وموقعیت مناسب از نظر تسطیح و انجام کار زیر بنایی از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار می باشد.

شرکت پتروشیمی لردگان

عنوانشمارهنوع
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه
  مناقصه