چشم انداز محیط زیست

شرکت پتروشیمی لردگان به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار و با رویکرد حفظ محیط زیست با توجه به فرایند،فعالیت ها، امکانات و منابع خود، از ابتدای طرح گام های مؤثری در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست برداشته است. این شرکت  با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و انجام پروژه­های متعدد و به روز در حوزه محیط زیست موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیستی ISO-14001(2015) شد.

پتروشیمی لردگان اقدامات حمایتی خود از درخت بلوط را آغاز کرد و با انجام اقداماتی همچون کاشت و نگهداری بذر و نهال بلوط در مجتمع و کوهستان اطراف شرکت، اطفا حریق جنگل های بلوط و اجرای مسابقه، برنامه های تشویقی و فرهنگ سازی در زمینه حفظ بلوط، شعار "پتروشیمی لردگان؛ حامی درخت بلوط" را در عمل به منصه ظهور رساند.

محیط زیست 1

پتروشیمی لردگان در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار و کاهش و حذف پیامدهای محیط زیستی فعالیت­های خود اقدامات، برنامه ها و پروژه های زیادی را با سرمایه گذاری کلان  به مرحله اجرا رسانده است که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

اقدامات و برنامه ها

v   ساخت و بهره برداری واحد تصفیه پساب بهداشتی (Sanitary) به روش لجن فعال

v   ساخت و بهره برداری واحد تصفیه پساب های روغنی (CPI-DAF)

v   ساخت و بهره برداری واحد تصفیه پساب آمونیاکی(Ammonia Stripper)

v   ساخت و بهره برداری سیستم زباله سوز( Incinerator system)

v   ساخت و بهره برداری سیستم کنترل غبار اوره( Urea Dust Scrubbing)

v   ساخت و بهره برداری واحد بازگردانی آمونیاک و هیدروژن(ARU-HRU) و کاهش انتشارات

v   ساخت و بهره برداری مخازن نگهداری پساب با ظرفیت 12 هزار متر مکعب

v   ساخت و بهره برداری لاگون تبخیری غیر جذبی با ظرفیت 29 هزار متر مکعب

v   نصب و راه اندازی آنالایزر آنلاین بر روی دودکش ها و پساب خروجی و اتصال به سامانه محیط زیست

v   انجام پروژه شناسایی و رفع نشتی از تجهیزات فرآیندی(LDAR)

v   ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز به میزان 16 هکتار با گونه های گیاهی مختلف و بومی منطقه

v   انجام پروژه شناسایی و ارزیابی جنبه های محیط زیستی و کاهش آثار پیامدها

v   اجرای نظام مدیریت پسماند با اتخاذ رویکرد کاهش، استفاده مجدد و بازیافت(Reduce, Reuse, Recycle)

v   جایگزینی روغن های بدون آلاینده PCB در ترانسفورماتورها

v   اجرای طرح آبیاری قطره ای و استفاده از خروجی واحد تصفیه پساب بهداشتی جهت آبیاری فضای سبز

v   صرفه جویی و کاهش ضایعات کاغذی با راه اندازی سامانه های الکترونیکی

v   استفاده از پرینترهای متمرکز با هدف استفاده بهینه از منابع

v   استفاده از تجهیزات الکتریکی با گرید مصرف انرژی A++وA+

v   انجام تعمیرات دوره ای بر روی Steam Trap  ها و بهبود مستمر کیفیت و کمیت پساب های فرایندی

v   اجرای منظم طرح خوداظهاری در پایش توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست

v   برگزاری طرح جمع آوری باتری های مستعمل و فرسوده

 

zist1
zist3

zist2

 

zist4

 

پروژه های در دست اقدام:

v   پروژه تصفیه آب های شور به روش اسمز معکوس با هزینه ارزی و ریالی

v   پروژه بازگردانی آب بلودان کولینگ

v   پروژه لاگون تبخیری غیر جذبی شماره دو