مسئولیت اجتماعی سازمانی(CSR)

 

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت، تجارت و دولت است که آنها را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی همزمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کار و خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می­نماید. امروزه سازمانها و شرکتها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند. لذا فعالیت آنها باید به گونه‌ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر و اثرات منفی حاصل از فعالیت خود را به حداقل برسانند. در این راستا پتروشیمی لردگان با انجام اقدامات اجتماعی متعدد در صدد انجامم مسئولیت خود در قبال جامعه پیرامون بوده که اهم آن به شرح زیر است.

اقدامات و برنامه ها در راستای مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی لردگان

v   اهدا تجهیزات پزشکی به مرکز سلامت روستای منارجان

v   مشارکت در ساخت خانه ی مددجویان کمیته امداد بخش فلارد

v   توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان منطقه

v   توزیع بسته معیشتی به آسیب دیدگان بیماری کرونا

v   اقدامات حمایتی و کمک در بازسازی چندین مدرسه در سطح منطقه فلارد

v   ارسال نیتروژن مایع به صورت ماهیانه جهت مصارف درمانی

v   توزیع مواد گندزدا در سطح شهرستان در زمان پاندمی ویروس کرونا

v   توزیع ماسک و الکل ضد عفونی کننده در بین مدارس و ادارت در زمان پاندمی ویروس کرونا

v   تحویل دستگاه پالس اکسیمتری به گروههای جهادی در زمان پاندمی ویروس کرونا

v   کاشت 10000بذر و 1000 نهال بلوط در دل کوهستان اطراف شرکت و توسعه فضای سبز منطقه

v   اطفا حریق جنگل های بلوط منطقه در راستای مسئولیت های اجتماعی

v   برگزاری مسابقات و برنامه های فرهنگی در سطح منطقه و اهدای جوایز به شرکت کنندگان

v   اجرای برنامه های پاکسازی مناطق گردشگری و چشمه ساران در سطح منطقه

 


مسئولیت 4
مسئولیت 3
مسئولیت 2
مسئولیت 1