شناسایی تامین کنندگان و تولید کنندگان

 

 

o       شرکت های تامین کننده/تولید کننده می توانند برای معرفی خود و اعلام آمادگی برای همکاری با شرکت کود شیمیایی اوره لردگان، رزومه شرکت همراه اطلاعات دیگر را به آدرس commercial@lufc.ir با در نظر گرفتن اینکه حجم ایمیل مربوطه کمتر از 10 مگابایت باشد ارسال نمایند.

o       رزومه مربوطه همراه سایر مستندات بررسی خواهند شد و در صورت تایید با شرکت تامین کننده/تولید کننده برای تامین نیازهای شرکت تماس برقرار خواهد شد.

o       همکاری با شرکت هایی که در فهرست بلند منابع وزارت نفت و لیست تامین کنندگان هلدینگ خلیج فارس هستند در اولویت است.

o       برای هماهنگی های بیشتر با داخلی 3 تماس بگیرید.