الزامات و شرایط اصلی دریافت و پذیرش شکایات مشتریان شرکت پتروشیمی لردگان

 

مشتریان محترم پتروشیمی لردگان

 

 

با سلام

احتراماً فرآیند رسیدگی ، الزامات دریافت و پذیرش شکایات مشتریان در شرکت پتروشیمی لردگان به خدمتتان ایفاد می گردد.

1-     شاکی می تواند شکایت خود را مستقیما به واحد فروش شرکت پتروشیمی لردگان اعلام نماید.

2-     شاکی می تواند شکایت خود را از طریق کارگزاری فروش به اطلاع شرکت پتروشیمی لردگان برساند.

3-     پس از دریافت شکایت کلیه مکاتبات انجام شده توسط شرکت پتروشیمی لردگان با شاکی به طور مستقیم انجام می گیرد.

4-     شکایات می تواند از طریق وب سایت www.lufc.ir ، شماره تماس های واحد فروش شرکت پتروشیمی لردگان در دفتر تهران  02175976323 و 02175976321 ، فکس 02126763985 ، ارسال پستی به آدرس شرکت پتروشیمی لردگان ، پست الکترونیکی شرکت پتروشیمی لردگان به آدرسvoc@lufc.ir   و یا بصورت شفاهی اعلام گردد. واحد فروش شرکت پتروشیمی لردگان موظف است در صورت دریافت شفاهی شکایات ، بلافاصله تائید کتبی شکایت شاکی را درخواست و سپس فرایند بررسی را آغاز نماید.

5-     دریافت شکایت بلافاصله بعد از وصول آن و حداکثر تا یک روز کاری از طریق ( تلفن، پست الکترونیکی و ...) با ارسال فرم CML-FO-02/00 جهت طرح شکایت از سمت مشتری به اداره فروش شرکت پتروشیمی لردگان اطلاع داده می شود. آغاز رسمی بررسی شکایت پس از دریافت فرم مذکور توسط واحد فروش شرکت پتروشیمی لردگان می باشد.

6-     در صورتیکه بررسی شکایت و ارائه جواب نهائی منوط به انجام بازدید، دریافت نمونه، کسب اطلاعات تکمیلی و یا مکاتبات شاکی باشد، شاکی باید نمونه و اطلاعات خواسته شده را حداکثر تا یک هفته پس از ارائه درخواست به واحد فروش یا مجتمع پتروشیمی لردگان  ، تحویل دهد در غیر اینصورت شرکت پتروشیمی لردگان مسئولیتی در این زمینه نداشته و شکایت از سوی شرکت پتروشیمی لردگان مختومه تلقی می گردد.

7-     مهلت اعلام شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل داده شده به مشتری ، حداکثر سی روز پس از تاریخ بارگیری و تحویل می باشد لذا به شکایاتی که پس از تاریخ مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-     مشتری و یا نماینده ایشان می بایست در زمان دریافت محموله نسبت به کنترل کیفی محصول اقدام نموده و در صورت داشتن مغایرت سریعا به شرکت پتروشیمی لردگان اطلاع رسانی نموده و از باز کردن و مصرف نمودن محصولات پلمپ شده تحویلی مورد شکایت خودداری نماید. در صورت وارد بودن شکایت، هرگونه اقدام جبرانی صرفا در مورد بخشی از محصول که مصرف نشده و معیوب می باشد پس از تایید کارشناسان بازدید کننده مجتمع قابل اجرا می باشد.

9-     با توجه به اینکه ترم فروش محصولات شرکت پتروشیمی لردگان تحویل درب کارخانه می باشد و شرکت حمل و نقل توسط مشتری معرفی می گردد لذا شرکت حمل و نقل به عنوان نماینده تام الاختیار مشتری در تحویل و حمل محصول تلقی می گردد. محصولات در مجتمع پتروشیمی لردگان با تایید نهایی نماینده مشتری( راننده، حمل و نقل و ...) صحیح و سالم تحویل ایشان می گردد.

10- طبق قرارداد خرید محصولات، شرکت های حمل و نقل نمایندگان صاحب کالا بوده و مسئولیت رعایت مواردی نظیر نظافت کف تریلرها، تانکرها، مهار و پوشاندن مناسب محصول بر عهده ایشان می باشد و مشتریان محترم در صورت نارضایتی از شرکت های حمل و نقل می توانند با اعزام نماینده نسبت به بررسی محصول در حین بارگیری درب مجتمع پتروشیمی لردگان اقدام نموده و در صورت داشتن مشکلاتی نظیر پارگی، پوسیدگی کیسه ها و مشکلات تانکرها از تحویل و بارگیری محصول مورد نظر امتناع نمایند.

11- در خصوص محصولات نامنطبق بسبب لزوم رویت محصول و تست ارزیابی کیفی آن قبل از خرید ، شکایات کیفی مورد بررسی قرار نمی گیرند. بدیهی است در صورت عدم حضور مشتری، محصول مطابق مشخصات تایید شده تیم فنی مجتمع ترخیص و بارگیری می شود. لذا هرگونه شکایت در این مورد قابل پذیرش نخواهد بود.

12- شکایت محصولات نامنطبق در شرایط خاص مانند ارسال محصول مغایر با مشخصات محصول خریداری شده و موضوعات غیر کیفی پس از انجام بازدید توسط نماینده شرکت پتروشیمی لردگان قابل طرح و بررسی می باشند.

13- در خصوص ضایعات مجتمع به دلیل نداشتن شرایط کیفی یکنواخت و نحوه بارگیری بصورت فله ای، خریدار موظف به بازدید و تست و ارزیابی کیفی آن قبل از خرید می باشد. شکایت بر روی ضایعات مجتمع قابل طرح و پذیرش نمی باشد.

شایان ذکر است جهت دریافت نظرات، انتقادات، پیشنهادات و شکایات مشتریان وب سایت www.lufc.ir ، پست الکترونیکی voc@lufc.ir و تلفن 02175976323 و 02175976321 ( واحد فروش شرکت پتروشیمی لردگان) در دسترس کلیه مشتریان می باشد.