سلامت شغلی

 

پتروشیمی لردگان یکی از شرکت های پیشگام در ایجاد محیط امن و سالم برای پرسنل در همه گیری کرونا که همگام با سایر سازمان ها به تدوین و اجرای پروتکل های بهداشتی در این شرکت نموده است .

- تهیه و توزیع ملزومات بهداشتی در بین کلیه پرسنل(ماسک،الکل و ...)

- ضدعفونی و گندزدایی سطوح داخل مجتمع اعم از دفاتر، اتاق های کنترل،اتاق های استراحت و ...

- انجام واکسیناسیون دوز دوم و سوم کلیه پرسنل

- ارسال مطالب آموزشی پیشگیری از کرونا در فضای مجازی

- انجام غربالگری و بیماری یابی از درب ورودی مجتمع

- همکاری با ارگان و نهادهای برون سازمانی پیرامون مهار کرونا در راستای مسئولیت های اجتماعی .

v      بهداشت پتروشیمی لردگان در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان و کاهش میزان خطرات شغلی با اهداف زیر فعالیت می نماید :

- ارتقا سطح سلامت نفرات با ارائه تغذیه سالم و اهمیت غذایی

- ارتقاء سطح سلامت کارکنان با اجرای مداخلات محیطی از طریق مبارزه با افات و جوندگان ، افزایش کیفیت آب شرب مجتمع ، مدیریت پسماندهای شهری و خطرناک ، تاسیسات و تسهیلات بهداشتی

- افزایش سلامت شغلی نفرات با کاهش مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار ، تهیه شناسنامه های شغلی و ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای ، انجام مداخلات ارگونومیک در محیط های عملیاتی و اداری

v      پروژه ها و فعالیت های مهم واحد بهداشت:

- اندازه گیری  و ارزیابی آلاینده های  زیان آور محیط کار ، شناسایی مغایرت ها و پیگیری جهت رفع مغایرت ها و انجام اقدامات اصلاحی در راستای سلامت کارکنان

- تدوین دستورالعملها و چک لیستهای تجهیزات استحفاظ فردی و انتخاب نوع انها مطابق جداول ارزیابی ریسک و نتایج ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

- انجام معاینات طب کار اعم از بدو استخدام ، دوره ای ،بازگشت بکار،تغییر شغل جهت کلیه پرسنل مطابق الزامات بهداشت کار در صنایع پتروشیمی بهمراه اقدامات کنترلی

-راه اندازی نرم افزار جامع ثبت اطلاعات سلامت پرسنل .

- انجام ارزیابی های مداخله ای در راستای سلامت ارگونومیک کلیه نفرات .

- اقدامات لازم در راستای آموزش و شناسایی مواد شیمیایی در سطح مجتمع از طریق تهیه و تدوین کتابچه اطلاعات مواد شیمیایی SDS  و توزیع در کلیه واحدها جهت و نیز نصب تابلوهای راهنما در سطح سایت .

- انجام بازرسی ها و بازدید های میدانی از منابع آب اشامیدنی با همکاری نهادهای مرتبط محلی و برون سازمانی .

- سالم سازی آب آشامیدنی از طریق تهیه و نصب بروزترین سیستم کلرزنی محلولی اتوماتیک و اتصال به واحد POTABLE WATER  جهت استفاده کلیه پرسنل از آب اشامیدنی سالم و بهداشتی .

- اجرای پروژه مبارزه با افات و جوندگان با شرکت های دارای مجوز از وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی بصورت دوره ای(۴ بازه در سال) بهمراه برنامه بازنگری دوره ای جهت سالم سازی محیط کار