فرآیند خرید مستقیم محصول از پتروشیمی لردگان

 

 فروش مستقیم

 

 v شماره حساب ارزش قرارداد: 3130001520636 

     شماره شبا: IR630150000003130001520636

   شناسه واریز: شناسه ملی خریدار

 

  v شماره حساب مالیات و ارزش افزوده: 247301342210 

        شماره شبا: IR440150000000247301342210

        شناسه واریز: ندارد

 

بانک سپه  شعبه هفتم تیر تهران  کدشعبه 247

صاحب حساب : شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

 

 

 نکات قابل توجه در خریدهای مستقیم :


1. اقدام به خرید و دریافت پیش فاکتور از روز یکشنبه هر هفته و بعد از اعلام قیمت توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی لغایت روز چهارشنبه هر هفته توسط مشتریان محترم امکان پذیر می باشد.
2. نحوه تسویه نقدی بوده و خواهشمند است ارسال تصاویر فیش های واریزی ارزش قرارداد و مالیات بر ارزش افزوده نهایتا تا ساعت 12:00 روز شنبه آتی (پس از صدور پیش فاکتور) صورت پذیرد.
3. تصویر فیش های واریزی می بایست حاوی تاریخ ، شناسه واریز برای ارزش قرارداد ، نام و شماره حساب مشتری به صورت خوانا ارسال گردد.

4. چنانچه خریدار بعد از ارسال پیش فاکتور توسط پتروشیمی لردگان تسویه مربوطه را انجام ننماید صدور پیش فاکتور بعدی به هفت روز بعد موکول می گردد.

5. ترم فروش نقدی و ترم تحویل فوری بعد از صدور حواله می باشد و عدم برداشت محصول تا تناژ 100 تن ظرف مدت دو هفته و بیش از 100 تن ظرف مدت یک ماه پس از صدور حواله منجر به جریمه روزانه یک درصد ارزش محصول حمل نشده بر مبنای قیمت مندرج در پیش فاکتور صادر شده خواهد شد.
6. تا زمان صدور حواله امکان بارگیری محصول از انبار پتروشیمی لردگان وجود نخواهد داشت.

7. تغییر نام شرکت حمل و نقل بعد از صدور حواله و همچنین تغییرنام شرکت و مقصد بارگیری بعد از بارگیری وصدور برگه خروج امکان پذیر نخواهد بود.