فرآیند خرید محصول در بورس کالای ایران

 

فرایند بورس

 

 

v شماره حساب ارزش قرارداد: 3130017463590

شماره شبا: IR180150000003130017463590

     شناسه واریز مشتری : مطابق با الگوریتم بورس کالای ایران

 

 v شماره حساب مالیات و ارزش افزوده: 247301342210

شماره شبا: IR440150000000247301342210

     شناسه واریز مشتری : ندارد

 

بانک سپه  شعبه هفتم تیر تهران  کدشعبه 247

صاحب حساب : شرکت کود شیمیایی اوره لردگان


 

اطلاعیه