مدیریت واکنش شرایط اضطراری

مدیریت 1

 

تیم شرایط اضطراری شرکت کود شیمیایی اوره لردگان  با تمرکز بر استراتژی پیشگیری ، آمادگی ، واکنش به شرایط اضطراری و بازسازی ، همواره تلاش کرده است تا آمادگی خود را در برابر هر گونه پتانسیل حادثه ای از مرحله تولید تا ذخیره سازی محصول و همچنین در مراکز غیرفرآیندی رخ می دهد حفظ نماید.شرکت کود شیمیایی اوره لردگان استراتژی مدیریت شرایط اضطراری را برای کلیه  واحد های خود مستقر نموده است.

از طرفی تیم مدیریت بحران مانور های شرایط اضطراری را بر اساس طیف وسیعی از سناریوهای شرایط اضطراری از پیش تدوین شده در سطح مجتمع  با موضوعات مختلفی همچون مقابله با نشت مواد شیمیایی، آتش سوزی، امداد و نجات در سطح منطقه برگزار می نماید که با هدف آموزش پرسنل و همچنین شبیه سازی شرایط اضطراری و بحران واقعی برنامه ریزی شده است.

سیستم مدیریت شرایط اضطراری در پتروشیمی لردگان با اتکا بر مشارکت همه افراد حاضر در مجتمع بنا گذاشته شده است که در این خصوص آموزش های عمومی و تخصصی متناسب بسیاری برگزار گردیده است. مهمترین مرحله سیستم مدیریت شرایط اضطراری پیشگیری است که تمامی تمرکز واحد های مربوطه مخصوصا واحد ایمنی نقش به سزایی در آن ایفا می کند.

به طور کلی ، رویکرد های ما ( پیشگیری ، آماده سازی ، واکنش و بازیابی) با ایجاد یکپارچگی در کل سازمان، تجهیزات و نیروی انسانی ، روشها ، ارتباطات و ساختار جامع سازمانی بنا شده است. این سیستم فرماندهی حادثه(ICS) ، برای کلیه حوادث فارغ از اندازه و نوع حادثه کاربرد دارد و این امکان را برای شرکت فراهم     می سازد تا واکنش مناسبی نسبت به کلیه شرایط اضطراری و بحران ها داشته باشد. ساختار سیستم فرماندهی حادثه پتروشیمی لردگان، در سه حوزه اساسی زیر بنا شده است :

  • فرماندهی و کنترل حادثه با  اولویت حفظ جان پرسنل
  • حفظ تولید و کاهش صدمات به تاسیسات مجتمع
مدیریت بحران به منظور حفظ جایگاه در تولید و  مشتریان شرکت