اخبار

اطلاعیه شماره یک

اطلاعیه شماره یک
اصلاحیه آزمون

 اطلاعیه شماره یک

باتوجه به نامه شماره 3311/39 مورخ 1398/11/20 دانشگاه صنعتی امیر کبیر مجری آزمون استخدامی، بدینوسیله به اطلاع میرساند ، نظر به عدم حد نصاب لازم تعداد متقاضیان رشته مهندسی شیمی ، تاریخ آزمون به روز 9 اسفند ماه 1398 تغییر یافته است.

ضمنا جهت افزایش تعداد متقاضیان رشته شغلی ((نوبتکار ارشد بهره برداری)) فارغ التحصیلان رشته مهندسی نفت بومی شهرستان های لردگان وخانمیرزا نیز می توانند در آزمون مربوطه شرکت نمایند.

متقاضیان واجد شرایط رشته مهندسی نفت می توا نند تا تاریخ پایان روز 1398/12/01 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

بدیهی است سایر مفاد اطلاعیه قبلی آزمون به قوت خود پابرجاست.

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹
تعداد بازدید : ۵,۴۴۵
کد خبر : ۱۰۸