اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)

به شماره ثبت 7603 و شناسه ملی 10861207150

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 8 خرداد ماه  1398در محل سالن سینما غدیر واقع در شهرکرد تقاطع بلوار فارابی و بلوار کاشانی برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. کلیه سهامداران، وکلا یا نمایندگان قانونی محترم آنان می توانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با همراه داشتن اصل کارت شناسائی معتبر روز سه شنبه  مورخ 7 خرداد ماه 1398  به آدرس دفتر شرکت واقع در شهرکرد ابتدای بلوار کاشانی  نبش کوچه 2 پلاک 2 طبقه دوم مراجعه فرمایند. دریافت ورقه ورود به مجمع مطابق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.

دستور جلسه :

1-     استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به1397/12/29

 2-    بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به1397/12/29

3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به1398/12/29

4-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.

5-    بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت.

6-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (سهامی عام)     

۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۰۱
تعداد بازدید : ۴۳۸
کد خبر : ۱۱۵