اخبار

پتروشیمی لردگان اولین شرکت در اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران

پتروشیمی لردگان اولین شرکت در اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران
پتروشیمی لردگان عنوان اولین شرکت در اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس را به خود اختصاص داد.
این شرکت توانسته به عنوان شرکت پیشگام در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس پرسنل خود را که دارای شرایط طرح تبدیل وضعیت ایثارگران بوده اند، با پیگیری های ثمر بخش، به عنوان اولین شرکت به صورت رسمی، این فرآیند تبدیل وضعیت را انجام دهد.
به گزارش روابط عمومی :
عیسی قوامی نیا مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی لردگان اظهار داشت، این شرکت  افتخار دارد به عنوان اولین شرکت در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس "طرح تغییر وضعیت قرارداد کار"کارکنان ایثار گر را اجرایی نموده که خود نشانگر توجه ویژه این شرکت به خانواده های محترم شهدا و ایثارگران میباشد.
۲۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۳
تعداد بازدید : ۲۷۵
کد خبر : ۱۳۲