اخبار

بازدید مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس و پترول از شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

بازدید مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس و پترول از شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
گزارش تصویری از پتروشیمی بام ایران

6
5
4
3
2
بازدید مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس و پترول از شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
۲۱ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۳۱
تعداد بازدید : ۱,۱۰۸
کد خبر : ۱۴۰