اخبار

انعکاس خبر بازتعریف مسیر توسعه صنعت پتروشیمی

انعکاس خبر بازتعریف مسیر توسعه صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس با اشاره به بررسی و مطالعه برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های بین‌المللی، گفت: در نظر داریم برمحور این مطالعات و با نیازسنجی داخلی و بازارسنجی صادراتی، صنعت پتروشیمی را از حالت خوراک محوری به سمت بازار محوری سوق دهیم.

شانا
پترولایسنا
پترولایرنا
پترولایپنا
پترولایلنا

پترولدنیای اقتصاد
پترول
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۲۶
pgpdig.ir پترول |
تعداد بازدید : ۲۱۸
کد خبر : ۱۴۲