اخبار

گزارش تصویری از مانور مدیریت بحران در شرایط اضطراری در پتروشیمی لردگان

گزارش تصویری از مانور مدیریت بحران در شرایط اضطراری در پتروشیمی لردگان

9
8
7
6
6
5
4
3
2
رسانه جدید

9
8

۲ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲:۲۱
تعداد بازدید : ۲۰۹
کد خبر : ۱۶۵