اخبار

گزارش تصویری/ بازدید مدیران روابط عمومی پترول از پتروشیمی لردگان

گزارش تصویری/ بازدید مدیران روابط عمومی پترول از پتروشیمی لردگان

12354
2569
85632
145469
2359
447788
6652
445566
78523
23567
785221
4123
2568
23698
7536
78954
5745
568
2544
145
۱۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۱
تعداد بازدید : ۲۵۰
کد خبر : ۱۷۰