اخبار

نصب تاور ۲۰۰۲،۲۰۰۳ پتروشیمی لردگان

نصب تاور ۲۰۰۲،۲۰۰۳ پتروشیمی لردگان
به گزاش روابط عمومی پتروشیمی لردگان متخصصین پتروشیمی لردگان تاور پروسسی ۲۰۰۲،۲۰۰۳ (دفع دی اکسید کربن) به ارتفاع ۶۰ متر نصب گردید.

تاورساخت داخل ۲۰۰۲،۲۰۰۳ فرایندی (دفع دی اکسید کربن)  به ارتفاع ۶۰ متربه دست توانمند متخصصین پتروشیمی لردگان نصب شد.

براساس  این گزارش تاور فرایندی ۲۰۰۲،۲۰۰۳ (دفع دی اکسید کربن)

به ارتفاع ۶۰ مترکه ۱۰۰% داخل کشور ساخته شده پس از انجام تست های لازم در سایت پتروشیمی

لردگان نصب گردید. نصب این تجهیز قدمی مهم در راستای تکمیل پروژه پتروشیمی لردگان میباشد.
 
 
 
 
 
 
۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۳
تعداد بازدید : ۲,۴۰۳
کد خبر : ۵۱