اخبار

استراتژی مدیریت هدفمندبرپایه ایمنی محیط کار

استراتژی مدیریت هدفمندبرپایه ایمنی محیط کار
پتروشمی لردگان نمادتحقق ایمنی بارویکردآموزش وتوسعه پایدار
امروزه درتمامی پروژه های صنعتی کوچک وبزرگ رویکردبه آموزش وتحقق ایمنی محیط کاردر سطح استانداردهای جهانی به یک استراتژی مدیریتی جهت پیشبرد اهداف کلان تبدیل شده که صنعت پتروشیمی ایران باپشتوانه مدیریت توانمنددراین حوزه پیشرفتهای قابل توجهی کسب کرده که نمونه این رویکرد شرکت پتروشیمی لردگان با رکورد   ۱۶۳۵۰،۰۰۰نفرساعت کار بدون حادثه می باشد.
سئوال این است که آیااین اتفاق بارویکردبرنامه ریزی برپایه آموزش بوده یابه صورت اتفاقی حاصل شده ، امروزبر کسی پوشیده نیست که دراستان چهارمحال وبختیاری  به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی ونداشتن زیرساختهای جاده ای، وصنعتی بزرگ،ظهور چنین صنعت پیشرفته وپویایک شاخص مهم وبی نظیر تلقی می گردد،ازهمین رو شرکت پتروشیمی لردگان باهدف آموزش وتوسعه پایداردرزمینه ایمنی محیط کار با بکار گرفتن تجارب بسیار ارزشمند شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس دراین حوزه واستراتژی شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان با بکارگیری و استفاده از نیروهای خلاق وآموزش برپایه شاخصهای سرمایه انسانی وتولید اشتغال وایجاد فضای امن در خانوادهای کارکنان شاغل در این شرکت ، این مهم به شکل امروزی خود یعنی نظم ومشارکت جمعی در تولید ۱۶۳۵۰،۰۰۰ نفرساعت کار بدون حادثه در این صنعت سبز بوده است.
۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۱۹
تعداد بازدید : ۱,۲۰۹
کد خبر : ۷۰