اخبار

پتروشیمی نوری منتخب اولین دوره جایزه ملی بهره وری انرژی در صنعت نفت کشور

پتروشیمی نوری منتخب اولین دوره جایزه ملی بهره وری انرژی در صنعت نفت کشور
شرکت پتروشیمی نوری به عنوان شرکت برگزیده در نخستین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی صنعت نفت انتخاب شد
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل هلدینگ خلیج فارس به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری، مراسم اختتامیه نخستین جایزه مدیریت انرژی صنعت نفت روز چهارشنبه ۲ آبانماه ۹۷ با حضور تعداد زیادی از مدیران صنایع بزرگ کشور ، وزارتخانه های همکار ؛ سیاستگذاران و سازمانهای بین المللی مرتبط در حوزه های انرژی و محیط زیست برگزار و نخستین تندیس این جایزه به مهندس صانعی مدیر عامل شرکت پتروشیمی نوری اعطاء گردید .

بنابر این گزارش اولین جایزه مدیریت انرژی در صنعت نفت با حمایت وزارت نفت و با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (Unido) در سال جاری پس از چند مرحله ارزیابی، توسط سازمان بهینه سازی سوخت از طرف وزارت نفت و Unido در سطح ۵۲ شرکت عملیاتی برگزار گردید.

بر این اساس ،پس از ۲۰۰ روز کاری بررسی مستندات و مدارک ارسالی شرکت ها توسط دبیرخانه جایزه و ۵۵ روز کاری سایت ویزیت و ارزیابی در محل ، ۵ شرکت در زمینه عملیاتی و دو شرکت در زمینه ساختمان برتر تشخیص داده شده و مورد تقدیر قرار گرفتند .

شایان ذکر است استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO۵۰۰۰۱، اخذ بالاترین سطح تندیس جایزه ملی مدیریت انرژی از سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور در دو سال متوالی، کسب گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سازمان استاندارد ایران برای پنجمین سال از دستاوردهای پیشین پتروشیمی نوری در زمینه سیستم مدیریت انرژی می باشد.

۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۰۰
تعداد بازدید : ۱,۱۳۴
کد خبر : ۷۲