اخبار

در طرح پتروشیمی آپادانا صورت گرفت

در طرح پتروشیمی آپادانا صورت گرفت
صرفه جویی بیش از یک میلیارد تومان در هزینه های اجرایی و نصب برج T-۱۰۰۱
در فرآیند نصب برج T-۱۰۰۱شرکت پتروشیمى متانول آپادانا خلیج فارس با بررسى هاى فنی و با انجام محاسبات دقیق مهندسى و در نظر داشتن کلیه جوانب ایمنى، با انتخاب جرثقیل مناسب بیش از یک میلیارد تومان در هزینه هاى اجرایى و نصب صرفه جویى بعمل آمد.
 
۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۰۶
تعداد بازدید : ۱,۳۱۵
کد خبر : ۷۳