اخبار

بازدید دکتر محمودی ازسایت

بازدید دکتر محمودی ازسایت
بازدید دکتر محمودی ازسایت پتروشیمی لردگان
بازدید از سایت پتروشیمی لردگان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲  توسط مدیر عامل دکتر محمودی به همراه مدیر ساختمان و نصب حمید میرزاخانی مهندس مستقیمی وسرپرست ایمنی ساتیارخیری انجام گردید،دراین بازدیدمراحل عملیات تیم راه اندازی وسایر تیمهای پروژه لردگان بررسی گردید، در همین خصوص مدیران تیمهای عملیاتی مستقر در سایت ازتمام اقدامات در دست انجام در محل پروژه گزارش عملکرد ارائه دادند.
۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰
تعداد بازدید : ۲,۸۲۱
کد خبر : ۸۸