جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان-1402-1404

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان-1402-1404 173.08 fc0eb849-265c-43a2-8266-2891ce928b46.pdf