جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره دو مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان-1402-1404

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره دو مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان-1402-1404 225.80 226aeaf4-f864-4114-aef1-2908bdbdf06e.pdf