جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه خرید اقلام Ball Bearing مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید اقلام Ball Bearing مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 933.25 a3f8600a-9667-4b0d-8554-d9493c8f5457.zip