جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه عملیات نصب و اجرا و راه اندازی سه دستگاه آسانسور ضد انفجار در محل مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه عملیات نصب و اجرا و راه اندازی سه دستگاه آسانسور ضد انفجار در محل مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 21174.46 237dc0b1-c0ec-4862-abbf-79b1a7eb11e5.zip
مشخصات فنی 133051.03 ab236c4a-7720-45d8-8647-556c037f1814.zip