جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید 2400 لیتر کاتالیستH2 Canvertor مورد نیاز مجتمع اوره و آمونیاک لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید 2400 لیتر کاتالیستH2 Canvertor مورد نیاز مجتمع اوره و آمونیاک لردگان 237.09 4a45500b-67ff-435f-a679-57c67262b425.pdf