جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید 62000 لیتر کاتالیست شیفت دمای پایین مورد نیاز مجتمع اوره و آمونیاک لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید 62000 لیتر کاتالیست شیفت دمای پایین مورد نیاز مجتمع اوره و آمونیاک لردگان 248.58 758c50e5-e903-480d-8ac2-d81e52297c02.pdf