جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید اقلام Ball Bearing مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک مناقصه خرید اقلام Ball Bearing مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 172.55 28545835-d01c-4d2c-b5c7-3d52937962fd.pdf