جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه خرید یک میلیون تخته کیسه دو لایه جهت بسته بندی محصول اوره مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه خرید یک میلیون تخته کیسه دو لایه جهت بسته بندی محصول اوره مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 778.08 26dbb472-318d-49fd-9a88-f0bc351368fd.zip