جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه خرید مواد شیمیایی مصرف یکساله برج های خنک کننده مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه خرید مواد شیمیایی مصرف یکساله برج های خنک کننده مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 1424.34 ac872c5b-cd92-4a3f-9f83-ae03cda292a9.zip