جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک اعلام نتایج پرسش و پاسخ مناقصه خدمات نقلیه 1402-1403

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک اعلام نتایج پرسش و پاسخ مناقصه خدمات نقلیه 1402-1403 2454.51 3d7f19b1-1b92-40bd-9cf6-0802afd203b5.pdf