جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک مناقصه انجام خدمات مشاوره مهندسی، اجرا و ساخت و نصب کلیه مراحل اجرایی و پیش راه اندازی پروژه اضافه نمودن کمپرسور CO2

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک انجام خدمات مشاوره مهندسی، اجرا و ساخت و نصب کلیه مراحل اجرایی و پیش راه اندازی پروژه اضافه نمودن کمپرسور CO2 199.17 bb2f7fc4-0053-40ef-8ca1-1328edf38029.pdf