جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره سه مناقصه خرید آجرها و مورتار DOME راکتور R-1401 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره سه مناقصه خرید آجرها و مورتار DOME راکتور R-1401 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 168.52 b1ef2c39-296d-4766-aa9b-17aec185e9a5.pdf