جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره دو اعلام نتایج پرسش و پاسخ مناقصه انجام خدمات مشاوره مهندسی، اجرا و ساخت و نصب کلیه مراحل اجرایی و پیش راه اندازی پروژه اضافه نمودن کمپرسور CO2

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره دو اعلام نتایج پرسش و پاسخ مناقصه انجام خدمات مشاوره مهندسی، اجرا و ساخت و نصب کلیه مراحل اجرایی و پیش راه اندازی پروژه اضافه نمودن کمپرسور CO2 323.77 375047ca-611b-4485-ba37-a325d9555118.pdf