جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه خرید اقلام یدکی Transmitter های مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه خرید اقلام یدکی Transmitter های مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 970.23 23d96621-6172-4324-8e8c-f5a7e0c1b077.zip