جزییات مناقصه و مزایده

اسناد تجدید مناقصه خرید اقلام یدکی آنالایزورهای PGC5000 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد تجدید مناقصه خرید اقلام یدکی آنالایزورهای PGC5000 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 843.03 4218ea9b-56c5-47e7-9bd8-f945831ae206.zip