جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک اعلام نتایج پرسش و پاسخ مناقصه خدمات بازرسی محصول اوره و آمونیاک

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک اعلام نتایج پرسش و پاسخ مناقصه خدمات بازرسی محصول اوره و آمونیاک 827.46 1a2f2417-b065-4648-bb7b-ce596795562b.pdf