جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید 12 عدد چرخ خیاطی سرکیسه دوزی مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید 12 عدد چرخ خیاطی سرکیسه دوزی مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 882.50 10e0e2f7-090e-4fdb-9d93-3e37b6fdb08d.zip