جزییات مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه خرید دو میلیون تخته کیسه دو لایه مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اسناد مناقصه خرید دو میلیون تخته کیسه دو لایه 749.80 ad3e0d29-7908-45eb-81f7-5a813f88ba40.zip