جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید اقلام Transmitter مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید اقلام Transmitter مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 180.50 9b8af3c8-cabb-4084-89de-f7c67a7d5f15.pdf