جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید 68 عدد ماژول الترا فیلتراسیون مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید 68 عدد ماژول الترا فیلتراسیون مورد نیاز مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 184.06 3be19686-7741-41f5-be8a-f0470035df21.pdf