جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید قطعات یدکی آنالایزورهای PGC5000 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

مناقصه

کود شیمیائی اوره لردگان / کود شیمیائی اوره لردگان

0 ریال

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه شماره یک تمدید زمان مناقصه خرید قطعات یدکی آنالایزورهای PGC5000 مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان 179.22 8aab098c-9d07-48b8-9145-302ebf995d0c.pdf